Sprężyna, po zawieszeniu na niej odważnika... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Sprężyna, po zawieszeniu na niej odważnika...

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

`"a)"` 

Ciężar 10 N jest trzy razy mniejszy niż ciężar 30 N, więc wydłużenie też będzie 3 razy mniejsze niż 15 cm. 
Wydłużenie sprężyny po zawieszeniu na niej ciężaru 10 N wyniesie 5 cm.

`"b)"` 

Wydłużenie o 3 cm jest 5 razy mniejsze niż wydłużenie o 15 cm. To oznacza, że potrzeba 5 razy mniejszej siły niż 30 N. 
Aby wydłużenie sprężyny wyniosło 3 cm, należałoby ciągnąć ja z siłą 6 N.

`"c)"` 

Masa 2 kg to ciężar 20 N. Stanowi on 2/3 siły o wartości 30 N. 

`(20\ strike"N")/(30\ strike"N")=2/3` 

Oznacza to, że pod działaniem siły 20 N sprężyna wydłuży się o 10 cm:

`2/3*15\ "cm"=10\ "cm"` 

Gdy na sprężynie zawiśnie siatka z owocami o masie 2 kg, to wydłużenie sprężyny wyniesie 10 cm. 

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 1
Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1732

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie