Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Źródło dźwięku o częstotliwości ν = 500 Hz porusza się po okręgu... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 3 Klasa
  3. Fizyka

Źródło dźwięku o częstotliwości ν = 500 Hz porusza się po okręgu...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`nu=500\ Hz` 

`r=1,5\ m` 

`omega=2\ "rad"/s` 

 

Będziemy korzystać z wzoru:

`nu' =nu (v_f +- v_"źr")/(v_(f))`    

gdzie wiemy, że vf jest prędkością dźwięku w powietrzu, która wynosi:

`v_(f)=340\ m/s` 

wiemy również, że znak ,,-'' stosujemy, gdy prędkość źródła/odbiornika jest zwrócona w stronę, w którą biegnie fala (od żródła do odbiornika), a znak ,,+'', gdy prędkość ta jest zwrócona przeciwnie. 

Wyznaczmy prędkość źródła dźwięku vźr. Korzystamy z wzoru na prędkośc liniową w ruchu po okręgu:

`v_"źr" = omega*r` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`nu' =nu (v_(f) +- omegar)/(v_(f))`  

`a)` 

Mamy wzór:

`nu' =nu (v_(f) + omegar)/(v_(f))` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`nu' =500\ Hz*(340\ m/s+2\ "rad"/s*1,5\ m)/(340\ m/s) = 500\ Hz*(340\ m/s+3\ m/s)/(340\ m/s) =` 

`=500\ Hz*(343\ m/s)/(340\ m/s)~~500\ Hz*1,0088 = 504,4\ Hz ~~504\ Hz` 

 

`b)`  

Mamy wzór:

`nu' =nu (v_(f) - omegar)/(v_(f))` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`nu' =500\ Hz*(340\ m/s-2\ "rad"/s*1,5\ m)/(340\ m/s) = 500\ Hz*(340\ m/s-3\ m/s)/(340\ m/s) =`  

`=500\ Hz*(337\ m/s)/(340\ m/s)~~500\ Hz*0,9912 = 495,6\ Hz ~~496\ Hz`