Ruszając ze stacji pociąg uzyskał... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"v"=57,6\ "km"/"h"`  

`"s"=640\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"a"="?"` 

`"t"="?"` 

Zamieniamy jednostkę prędkości:

`"v"=57,6*(1000\ "m")/(3600\ "s")` 

`"v"=16\ "m"/"s"` 

Wstawiamy wzór na przyspieszenie do wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

`"s"=("a"*"t"^2)/2=("v"/strike"t"*"t"^strike2)/2` 

`"s"=("v"*"t")/2` 

Obliczamy czas trwania ruchu:

`"s"=("v"*"t")/2\ \ \ "/"*2` 

`2*"s"=(strike2*"v"*"t")/strike2` 

`2*"s"="v"*"t"\ \ \ "/: v"` 

`(2*"s")/"v"=(strike"v"*"t")/strike"v"` 

`"t"=(2*"s")/"v"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"t"=(2*640\ "m")/(16\ "m"/"s")` 

`"t"=80\ "s"` 

Teraz obliczamy przyspieszenie:

`"a"="v"/"t"=(16\ "m"/"s")/(80\ "s")` 

`"a"=0,2\ "m"/"s"^2` 

Odpowiedź: Przyspieszenie pociągu miało wartość 0,2 m/s2, a czas trwania ruchu wynosił 80 sekund.        

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3272

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie