Droga przebyta przez ciało ruchem... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"t"=4\ "s"` 

`"s"=4,8\ "m"` 

`"t"_2=2\ "s"` 

`"Szukane:"` 

`"s"_2="?"` 

Najpierw obliczmy przyspieszenie tego ciała:

`"s"=("a"*"t"^2)/2\ \ \ "/"*2` 

`2*"s"=(strike2*"a"*"t"^2)/strike2` 

`2*"s"="a"*"t"^2\ \ \ "/: t"^2` 

`(2*"s")/"t"^2=("a"*strike("t"^2))/strike("t"^2)` 

`"a"=(2*"s")/"t"^2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"a"=(2*4,8\ "m")/(4\ "s")^2=(9,6\ "m")/(16\ "s"^2)` 

`"a"=0,6\ "m"/"s"^2` 

Teraz można obliczyć drogę po pierwszych dwóch sekundach ruchu:

`"s"_2=("a"*"t"_2^2)/2=(0,6\ "m"/"s"^2*(2\ "s")^2)/2=(0,6\ "m"/strike("s"^2)*4\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_2=1,2\ "m"` 

Odpowiedź: Ciało przebyło w ciągu pierwszych dwóch sekund ruchu drogę 1,2 m.  

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3336

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie