Autorzy:Romuald Subieta

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Do menzurki wlano rtęć... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"h"=15\ "cm"=0,15\ "m"` 

`"S"=6\ "cm"^2=0,0006\ "m"^2` 

`rho_"r"=13\ 600\ "kg"/"m"^3` 

`rho_"w"=1\ 000\ "kg"/"m"^3` 

`rho_"o"=920\ "kg"/"m"^3` 

`"Szukane:"` 

 

`"F"="?" ` 

Ciśnienie wywierane przez rtęć wynosi:

`"p"_"r"=rho_"r"*"g"*1/3*"h"` 

Ciśnienie wywierane przez wodę wynosi:

`"p"_"w"=rho_"w"*"g"*1/3*"h"` 

Ciśnienie wywierane przez oliwę wynosi:

`"p"_"o"=rho_"o"*"g"*1/3*"h"` 

Natomiast całkowite ciśnienie wywierane przez ciecze na dno wynosi:

`"p"="p"_"r"+"p"_"w"+"p"_"o"=(rho_"r"*"g"*1/3*"h")+(rho_"w"*"g"*1/3*"h")+(rho_"o"*"g"*1/3*"h")=(rho_"r"+rho_"w"+rho_"o")*"g"*1/3*"h"`   

Podstawiamy dane liczbowe:

`"p"=(13\ 600\ "kg"/"m"^3+1\ 000\ "kg"/"m"^3+920\ "kg"/"m"^3)*10\ "m"/"s"^2*1/3*0,15\ "m"` 

`"p"=7760\ "Pa"` 

Teraz możemy przekształcić wzór na ciśnienie z defincji, żeby obliczyć nacisk cieczy na dno menzurki:

`"p"="F"/"S"\ \ \ "/"*"S"` 

`"p"*"S"=("F"*strike"S")/strike"S"` 

`"F"="p"*"S"` 

`"F"=7760\ "Pa"*0,0006\ "m"^2` 

`"F"=4,656\ "N"` 

Odpowiedź: Nacisk wszystkich trzech cieczy na dno menzurki wynosi 4,656 N.