Nurek zanurzył się w morzu na głębokość... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Nurek zanurzył się w morzu na głębokość...

5.55
 Zadanie

5.56
 Zadanie
5.57
 Zadanie
5.58
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"h"=60\ "m"` 

`"S"=2,5\ "m"^2` 

`rho=1030\ "kg"/"m"^3` 

`"Szukane:"` 

`"F"="?"` 

Najpierw obliczamy, jakie ciśnienie jest wywierane na nurka na głębokości 60 m:

`"p"=rho*"g"*"h"=1030\ "kg"/"m"^strike3*10\ strike"m"/"s"^2*60\ strike"m"` 

`"p"=618\ 000\ "Pa"` 

Teraz przekształcamy wzór na ciśnienie z definicji, żeby obliczyć siłę nacisku wody na nurka:

`"p"="F"/"S"\ \ "/"*"S"` 

`"p"*"S"=("F"*strike"S")/strike"S"` 

`"F"="p"*"S"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"=618\ 000\ "Pa"*2,5\ "m"^2` 

`"F"=1\ 545\ 000\ "N"~~1,5\ "MN"` 

Odpowiedź: Siła nacisku wody na skafander nurka wynosi 1,5 MN. 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1791

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie