Mały tłok w podnośniku hydraulicznym... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"`  

`"p"=2\ "MPa"`   

`"S"_2=50\ "cm"^2=0,005\ "m"^2` 

`"Szukane:"` 

`"m"="?"` 

Wiemy, że ciśnienia wywierane na oba tłoki są jednakowe:

`"p"_1="p"_2="p"` 

Ciśnienie wywierane na drugi tłok obliczamy ze wzoru: 

`"p"_2="p"="F"_2/"S"_2` 

Obliczamy zatem siłę działającą na drugi tłok:

`"p"="F"_2/"S"_2\ \ "/"*"S"_2` 

`"p"*"S"_2=("F"_2*strike("S"_2))/strike("S"_2)` 

`"F"_2="p"*"S"_2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_2=2\ "MPa"*0,005\ "m"^2` 

`"F"_2=0,01\ "MN"=10\ 000\ "N"` 

Wiemy, że siła działająca na drugi tłok, musi równoważyć ciężar podnoszonej masy, aby ciało mogło być unoszone ruchem jednostajnym:

`"F"_2="F"_"g"="m"*"g"` 

Możemy zatem wyznaczyć maksymalną masę podnoszonego ciała"

`"F"_2="m"*"g"\ \ \ "/: g"` 

`"F"_2/"g"=("m"*strike"g")/strike"g"` 

`"m"="F"_2/"g"`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"m"=(10\ 000\ "N")/(10\ "m"/"s"^2)` 

`"m"=1\ 000\ "kg"` 

Odpowiedź: Maksymalna masa ciała, podnoszonego przez duży tłok podnośnika wynosi 1 000 kg.    ` ` 

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1819

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie