Duży tłok podnośnika hydraulicznego... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=400\ "kg"` 

`"F"_1=150\ "N"` 

`"S"_2=80\ "cm"^2=0,008\ "m"^2` 

`"Szukane:"` 

`"S"_1="?"` 

Aby duży tłok unosił masę 400 kg musi na niego działać siła równoważąca siłę grawitacji, czyli musi równa: 

`"F"_2="m"*"g"=400\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`"F"_2=4\ 000\ "N"` 

Ciśnienia wywierane na oba tłoki są jednakowe:

`"p"_1="p"_2` 

Możemy wiec zapisać:

`"F"_1/"S"_1="F"_2/"S"_2` 

Stąd otrzymujemy:

`"S"_1=("F"_1*"S"_2)/"F"_2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"S"_1=(150\ "N"*0,008\ "m"^2)/(4\ 000\ "N")` 

`"S"_1=0,0003\ "m"^2=3\ "cm"^2` 

Odpowiedź: Powierzchnia małego tłoka wynosiła 3 cm2

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1958

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie