Świat fizyki. Zakres podstawowy (Zbiór zadań, ZamKor / WSiP )

Wyraź średnią odległość miedzy Ziemią a Słońcem w sekundach świetlnych... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wyraź średnią odległość miedzy Ziemią a Słońcem w sekundach świetlnych...

Zadanie 49
 Zadanie
Zadanie 50
 Zadanie
Zadanie 51
 Zadanie
Zadanie 52
 Zadanie

Zadanie 53
 Zadanie

Zadanie 54
 Zadanie

 

Sekunda świetlna to długość jaką pokona światło w trakcie jednej sekundy, czyli 300 000 km. Oznacza to, że jeżeli odległość Ziemi od Słońca wynosi:

`d=1\ AU = 1,5*10^8\ km` 

To wówczas długość ta w sekundach świetlnych bedzie miała wartość:

`d=(1,5*10^8\ km)/(3*10^5\ km) =0,5*10^(8-5)\ "sekund świetlnych"= 0,5*10^3\ "sekund świetlnych"= 5 00\ "sekund świetlnych" `    

Teraz obliczmy jaką drogę pokona światło w czasie jednej minuty. Znamy prędkość świałta:

`c=3*10^8\ m/s`

`t=1\ min = 60\ s` 

Wówczas drogę obliczymy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym:

`s=v*t\ \ \ =>\ \ \ s=c*t` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=3*10^8\ m/s *60\s = 180*10^8\ m = 1,8*10^10\ m = 1,8*10^7\ km`  

Wówczas odległość Ziemi od Słońca w minutach świetlnych będzie miała postać:

`d=(1,5*10^8\ km)/(1,8*10^7\ km) = 0,8333*10\ "minuty świetlnej" = 8,333\ "minuty świetlnej"~~8,3\ "minuty świetlnej" `  

DYSKUSJA
user profile image
Leon

14-11-2017
Dzięki :)
user profile image
Daniel

10-10-2017
Dzięki!!!!
Informacje
Świat fizyki. Zakres podstawowy
Autorzy: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie