Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Wyraź średnią odległość miedzy Ziemią a Słońcem w sekundach świetlnych... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wyraź średnią odległość miedzy Ziemią a Słońcem w sekundach świetlnych...

Zadanie 49
 Zadanie
Zadanie 50
 Zadanie
Zadanie 51
 Zadanie
Zadanie 52
 Zadanie

Zadanie 53
 Zadanie

Zadanie 54
 Zadanie

 

Sekunda świetlna to długość jaką pokona światło w trakcie jednej sekundy, czyli 300 000 km. Oznacza to, że jeżeli odległość Ziemi od Słońca wynosi:

`d=1\ AU = 1,5*10^8\ km` 

To wówczas długość ta w sekundach świetlnych bedzie miała wartość:

`d=(1,5*10^8\ km)/(3*10^5\ km) =0,5*10^(8-5)\ "sekund świetlnych"= 0,5*10^3\ "sekund świetlnych"= 5 00\ "sekund świetlnych" `    

Teraz obliczmy jaką drogę pokona światło w czasie jednej minuty. Znamy prędkość świałta:

`c=3*10^8\ m/s`

`t=1\ min = 60\ s` 

Wówczas drogę obliczymy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym:

`s=v*t\ \ \ =>\ \ \ s=c*t` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=3*10^8\ m/s *60\s = 180*10^8\ m = 1,8*10^10\ m = 1,8*10^7\ km`  

Wówczas odległość Ziemi od Słońca w minutach świetlnych będzie miała postać:

`d=(1,5*10^8\ km)/(1,8*10^7\ km) = 0,8333*10\ "minuty świetlnej" = 8,333\ "minuty świetlnej"~~8,3\ "minuty świetlnej" `