Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Po wykonaniu rzutu wolnego... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=0,4\ "kg"` 

`"v"=30\ "m"/"s"` 

`"E"_"k2"="E"_"k1"-0,1*"E"_"k1"` 

`"Szukane:"` 

`"v"_2="?"`  

Obliczamy początkową energię kinetyczną:

`"E"_"k1"=("m"*"v"^2)/2=(0,4\ "kg"*(30\ "m"/"s")^2)/2` 

`"E"_"k1"=180\ "J"` 

Teraz możemy obliczyć energię kinetyczną po wykonaniu rzutu wolnego:

`"E"_"k2"="E"_"k1"-0,1*"E"_"k1"=180\ "J"-0,1*180\ "J"=162\ "J"` 

Teraz przeksztacamy wzór na energię kinetyczną, żeby obliczyć szybkość:

`"E"_"k2"=("m"*"v"_2^2)/2\ "/"*2` 

`2*"E"_"k2"=(strike2*"m"*"v"_2^2)/strike2` 

`2*"E"_"k2"="m"*"v"_2^2\ \ "/: m"` 

`(2*"E"_"k2")/"m"=(strike"m"*"v"_2^2)/strike"m"` 

`"v"_2^2=(2*"E"_"k2")/"m"` 

`"v"_2=sqrt((2*"E"_"k2")/"m")` 

 

Podstawiamy dane:

`"v"_2=sqrt((2*162\ "J")/(0,4\ "kg"))` 

`"v"_2~~28\ "m"/"s"=28,5*(0,001\ "km")/(1/3600\ "h")` 

`"v"_2=102,6\ "km"/"h"` 

Odpowiedź: Szybkość piłki na linii bramkowej wynosiła 102,6 km/h.