Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1 (Zbiór zadań, ZamKor / WSiP )

Oblicz siłę naciągu sznura, za pomocą którego podnoszono wiadro z wodą o łącznej.... 4.67 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz siłę naciągu sznura, za pomocą którego podnoszono wiadro z wodą o łącznej....

2.8
 Zadanie
2.9
 Zadanie

2.10
 Zadanie

2.11
 Zadanie
2.12
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`m=20\ kg` 

`a=2\ m/s^2` 

Przyjmujemy, że:

`g=10\ m/s^2` 

 

Siły działające na wiadro możemy zapisać, jako:

`F_N-F_c=ma` 

Gdzie FN jest siłą naciągu sznura, Fc jest siłą ciężkości, a jest przyspieszeniem, m jest masą wiadra. Wówczas otrzymujemy, że:

`F_N=ma+F_c` 

`F_N=ma+mg` 

`F_N=m(a+g)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`F_N=20\ kg*(2\ m/s^2+10\ m/s^2) = 20\ kg*12\ m/s^2 = 240\ kg*m/s^2 = 240\ N` 

DYSKUSJA
user profile image
Sara

16 lutego 2018
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Katarzyna

18 listopada 2017
Dzięki!
user profile image
Czesław

13 października 2017
Dziękuję :)
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie