Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1 (Zbiór zadań, ZamKor / WSiP )

Pierwsze ciało wyrzucono z powierzchni ziemi pionowo w górę z prędkością... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Pierwsze ciało wyrzucono z powierzchni ziemi pionowo w górę z prędkością...

1.44
 Zadanie
1.45
 Zadanie

1.46
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`v_(01)=20\ m/s` 

`v_(02)=0`   

 

`h_(01)=0 ` 

`h_(02)=H_1=H_"max"=(v_(01)^2)/(2g)` 

 

`a)` 

Będziemy korzystać z ogólnych równań dla położenia i prędkości w rzucie pionowym:

`y(t)=h_0+v_0t-(g t^2)/2 \ \ "oraz"\ \ \ v(t)=v_0-g t `   

Wówczas dla poszczególnych ciał otrzymujemy, że równania położenia mają postać:

`y_1(t) = h_(01)+v_(01)t-(g t^2)/2\ \ \ =>\ \ \ y_1(t) = v_(01)t-(g t^2)/2`  

`y_2(t) = h_(02)+v_(02)t-(g t^2)/2 \ \ \ =>\ \ \ y_2(t) = (v_(01)^2)/(2g) - (g t^2)/2`   

Podstawiamy dane liczbowe z pominięciem jednostek:

`y_1(t) = 20t-(10t^2)/2 \ \ \ =>\ \ \ y_1(t) = 20t-5t^2`   

`y_2(t) = (20^2)/(2*10)-(10 t^2)/2\ \ \ =>\ \ \ y_2(t) = (400)/(20) -5 t^2 \ \ \ =>\ \ \y_2(t) = 20 - 5t^2` 

Równania prędkości dla poszczególnych ciał będą miały postać:

`v_1(t)=v_(01)-g t` 

`v_2(t) = g t`  

Równanie dla drugiego ciała nie ma prędkości początkowej i zwrot wektora przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu osi y.

 

`b)` 

Czas, po którym spotkają sie ciała obliczymy korzystając z faktu, że muszą w tym czasie mieć to samo położenia. Możemy wówczas zapisać, że:

`y_1(t)=y_2(t)`  

`v_(01)t-(g t^2)/2 =(v_(01)^2)/(2g) - (g t^2)/2\ \ \ \ |+ (g t^2)/2` 

`v_(01)t=(v_(01)^2)/(2g)\ \ \ \ |:v_(01)` 

`t=(v_01)/(2g)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(20\ m/s)/(2*10\ m/s^2) = (20\ m/s)/(20\ m/s^2) =1\ s` 

 

`c)` 

Wysokość na jakiej nastąpi spotkanie się ciał obliczymy korzystając z faktu, że znamy czas po jakim ciała spotkają się i możemy obliczyć:

`h=y_1(1\ s)=20\ m/s*1\ s-5\ m/s^2*(1\ s)^2 = 20\ m-5\ m=15\ m ` 

 

`d)` 

Ciała poruszają się w przeciwnych kierunkach. Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Ciała będą miały te same czasy. Możemy więc zapisać, że:

`|v_"wzg"| = v_1(t)+v_2(t)`  

`|v_"wzg"| = v_(01)-g t+g t` 

`|v_"wzg"| = v_(01)` 

` |v_"wzg"|=20\ m/s` 

Kierunek wektora prędkości względnej będzie wzdłuż osi y, czyli pionowy, a jego zwot zgodny ze zwrotem osi y, czyli w górę.

 

`e)`  

Obliczona prędkość względna nie zależy od czasu, tylko od prędkości początkowej ciała pierwszego, ponieważ ciała poruszają się w tych samych chwilach i z tym samym przyspieszeniem. Inny jest jedynie zwrot wektora przyspieszenia. Wyraźnie jest to pokazane w podpunkcie d).

DYSKUSJA
user profile image
darek

28 listopada 2017
dzieki!!!!
user profile image
Tomek

3 listopada 2017
Dziękuję!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie