Wskazówka minutowa zegara jest 1,5 raza dłuższa od wskazówki... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wskazówka minutowa zegara jest 1,5 raza dłuższa od wskazówki...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

W zadaniu podane mamy, że:

`R=1,5r` 

`T_1=12\ h`

`T_2=1\ h` 

gdzie T1 jest okresem obiegu wskazówki godzinowe, T2 jest okresem obiegu wskazówki minutowej, R jest długością wskazówki minutowej, r jest długością wskazówki godzinowej.

`T_2/T_1=1/12` 

Oznacza to, że okres obiegu wskazówki godzinowej jest 12 razy dłuższy, niż okres obiegu wskazówki minutowej. Wiemy, że prędkość kątową dla wskazówki godzinowej możemy zapisać jako:

`omega_1=(2pi)/T_1`  

Dla wzkazówki minutowej:

`omega_2=(2pi)/T_2`    

Wówczas otrzymujemy, że:

`(omega_1)/(omega_2) = ((2pi)/T_1)/((2pi)/T_2) ` 

`(omega_1)/(omega_2) = T_2/T_1 ` 

`(omega_1)/(omega_2)= 1/12`      

Mnożąc na krzyż otrzymujemy, że:

`omega_2=12*omega_1\ \ \ =>\ \ \ (omega_2)/(omega_1)=12`  

Oznacza to, że prędkość kątowa wskazówki minutowej jest 12 razy większa od prędkości kątowej wskazówki godzinowej. Prędkość liniowa dla poszczególnych wskazówek wyraża się za pomocą wzorów:

`v_1=omega_1*r` 

`v_2=omega_2*R` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v_1/v_2=(omega_1*r)/(omega_2*R)` 

`v_1/v_2=(omega_1*r)/(12\ omega_1*1,5\ r)` 

`v_1/v_2 = 1/(18)` 

Mnożąc na krzyż otrzymujemy, że:

`v_2=18*v_1\ \ \ =>\ \ \ v_2/v_1=18`  

Oznacza to, że prędkość liniowa wskazówki minutowej jest 18 razy większa od prędkości liniowej wskazówki godzinowej.

 

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie