Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Oblicz wartość minimalnej prędkości, z którą trzeba... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz wartość minimalnej prędkości, z którą trzeba...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Wypiszmy dane liczbowe podane w zadaniu:

`H=25\ m` 

`h=5\ m` 

`d=30\ m` 

`g=10\ m/s^2` 

Będziemy korzystać z wzoru na zasięg rzutu poziomego:

`Z=v_0sqrt((2H')/g)`  

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`Z=d` 

`H'=H-h` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`d=v_0sqrt((2(H-h))/g)` 

Przekształcamy wzór, aby otrzymać prędkość:

`d=v_0sqrt((2(H-h))/g)\ \ \ \ |:sqrt((2(H-h))/g) ` 

`d/(sqrt((2(H-h))/g))=v_0` 

Zamieniamy stronami:

`v_0=dsqrt(g/(2(H-h)))` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_0=30\ m*sqrt( (10\ m/s^2)/(2*(25\ m-5\ m))) = 30\ m*sqrt((10\ m/s^2)/(2*20\ m)) = 30\ m*sqrt((10\ m/s^2)/(40\ m))=` 

`30\ m*sqrt(0,25\ 1/s^2) = 30\ m*0,5\ 1/s = 15\ m/s`