Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Dwa pojazdy wyruszają równocześnie z tego samego... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Dwa pojazdy wyruszają równocześnie z tego samego...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wypisujemy danew liczbowe podane w zadaniu:

`v_1=54\ (km)/h `  

`v_2=72\ (km)/h ` 

Prędkość z jaka pojazdy oddalaja się od siebie możemy opisac za pomocą twierdzenia Pitagorasa ponieważ jeden pojazd porusza sie na północ, a drugi na wschód i ich prędkości tworza kąt prosty. Oznacz to, że otrzymujemy:

`v^2=v_1^2+v_2^2` 

`v=sqrt(v_1^2+v_2^2)` 

Podstawiamy dane licznowe do wzoru:

`v=sqrt((54\ (km)/h)^2+(72\ (km)/h)^2) = sqrt(2916\ (km^2)/h^2 +5184\ (km^2)/h^2) = sqrt( 8100\ (km)/h^2 ) = 90\ (km)/h` 

Obliczamy kierunek prędkości z jakim drugi pojadz oddala sie od pierwszego. Wiemy, że jego zwrot jest w kierunku południowego wschodu. Wówczas możemy zapisać, że:

`alpha=180^@-tgbeta`   

Gdzie:

`tgbeta=v_2/v_1\ \ \ =>\ \ \ tgbeta=(72\ (km)/h)/(54\ (km)/h)=1,3333\ \ \ =>\ \ \ beta=53^@` 

Wówczas:

`alpha=180^@-53^@=127^@`