Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Kierowca samochodu jadącego ruchem jednostajnym prostoliniowym z .... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Kierowca samochodu jadącego ruchem jednostajnym prostoliniowym z ....

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)` 

Wiemy, że równanie będzie miało postać (minus wynika z faktu, że mamy do czynienia z hamowanie, czyli ruchem opóźnionym):

`x(t)=x_0+v_0*t-(at^2)/2` 

gdzie:

`x_0=5\ m` 

`v_0=20\ m/s` 

`a=3\ m/s` 

Wówczas pomijamy jednostki i otrzymujemy równanie w postaci:

`x(t)=5+20t-(3t^2)/2`   

`x(t)=5+20t-1,5t^2`  

 

`b)` 

Obliczamy odległość samochodu od znaku po czasie:

`t=2\ s` 

Wówczas korzystając z równania z pierwszego podpunktu otrzymujemy, że:

`x(2)=5+20*2-1,5*2^2=5+40+1,5*4=45-6=39`  

Wiemy, że w równaniu pominięto jednostki układu SI. Oznacza to, że otrzymujemy:

`x(2\ s)=39\ m` 

 

`c)` 

Oznacza to, że obliczamy wartość prędkości po czasie t korzystając z wzoru (minus wynika z faktu, że mamy do czynienia z hamowanie, czyli ruchem opóźnionym):

`v(t)=v_0-at` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v(2\ s) = 20\ m/s-3\ m/s^2 *2\ s=20\ m/s - 6\ m/s=14\ m/s = 14*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 50,4\ (km)/h~~50\ (km)/h`