Kierowca samochodu jadącego ruchem jednostajnym prostoliniowym z .... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Kierowca samochodu jadącego ruchem jednostajnym prostoliniowym z ....

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)` 

Wiemy, że równanie będzie miało postać (minus wynika z faktu, że mamy do czynienia z hamowanie, czyli ruchem opóźnionym):

`x(t)=x_0+v_0*t-(at^2)/2` 

gdzie:

`x_0=5\ m` 

`v_0=20\ m/s` 

`a=3\ m/s` 

Wówczas pomijamy jednostki i otrzymujemy równanie w postaci:

`x(t)=5+20t-(3t^2)/2`   

`x(t)=5+20t-1,5t^2`  

 

`b)` 

Obliczamy odległość samochodu od znaku po czasie:

`t=2\ s` 

Wówczas korzystając z równania z pierwszego podpunktu otrzymujemy, że:

`x(2)=5+20*2-1,5*2^2=5+40+1,5*4=45-6=39`  

Wiemy, że w równaniu pominięto jednostki układu SI. Oznacza to, że otrzymujemy:

`x(2\ s)=39\ m` 

 

`c)` 

Oznacza to, że obliczamy wartość prędkości po czasie t korzystając z wzoru (minus wynika z faktu, że mamy do czynienia z hamowanie, czyli ruchem opóźnionym):

`v(t)=v_0-at` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v(2\ s) = 20\ m/s-3\ m/s^2 *2\ s=20\ m/s - 6\ m/s=14\ m/s = 14*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 50,4\ (km)/h~~50\ (km)/h`   

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie