Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Na rysunku 1.30 przedstawiono wykresy zależności.. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Na rysunku 1.30 przedstawiono wykresy zależności..

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Będziemy korzystali z wzoru:

`v=s/t` 

 

`a)` 

`s_I=120\ km` 

`s_(II) = 80\ km` 

`t=2\ h` 

Wówczas otrzymujemy prędkości:

`v_I=(120\ km)/(2\ h)=60\ (km)/h` 

`v_(II) = (80\ km)/(2\ h) =40\ (km)/h` 

 

`b)` 

`s_I=120\ km` 

`s_(II) = 120\ km` 

`t=3\ h` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v_I=v_(II)=(120\ km)/(3\ h) =40\ (km)/h` 

 

`c)` 

`s_I=120\ km` 

`s_(II) =160\ km` 

`t=4\ h` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v_I = (120\ km)/(4\ h) = 30\ (km)/h` 

`v_(II) =(160\ km)/(4\ h) =40\ (km)/h`