Jaka jest częstotliwość graniczna dla potasu... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Jaka jest częstotliwość graniczna dla potasu...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4*
 Zadanie
5*
 Zadanie

Z tabeli odczytujemy, że praca wyjscia dla potasu wynosi:

`W=2,3\ eV=2,3*1,6*10^-19\ J=3,68*10^-19\ J`

Częstotliwość graniczną obliczmy korzystając z wzoru:

`f_"gr"=W/h`

Gdzie fgr jest częstotliwością graniczną, W jest pracą wyjścia, h=6,63∙10^-34 J∙s jest stałą Plancka. Wówczas podstawiając dane liczbowe od wzoru mamy, że:

`f_"gr" =(3,68*10^-19\ J)/(6,63*10^-34\ J*s)=0,55*10^(-19-(-34))\ 1/s=5,5*10^-1*10^15\ Hz=5,5*10^14\ Hz`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-03
Dzięki!
user profile image
Gość

0

2017-11-17
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie