W kuchence mikrofalowej żywność podgrzewają... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

W kuchence mikrofalowej żywność podgrzewają...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

4
 Zadanie

5*
 Zadanie
6
 Zadanie

Wzór na energię ma postać:

`E=h*f`

Gdzie E jest energią, h jest stałą Plancka, f jest częstotliwością. Wiemy, że:

`f=2,45\ GHz=2,45*10^9\ Hz`

`h=6,63*10^-34\ J*s`

Podstawiając dane do wzoru otrzymamy energię fotonów w mikrofalówce:

`E=6,63*10^-34\ J*s\ *2,45*10^9\ Hz=16,24*10^(-34+9)\ J*s*1/s=16,24*10^-25\ J~~1,6*10^-24\ J`

Badamy teraz, czy ta energia jest większa, czy mniejsza niż energia fotonów światła.

Wiemy, że długość fali światła wynosi:

`"od " lambda=0,4mum=4*10^-7\ m\ " do " lambda=0,7mum=7*10^-7\ m`

Wówczas energię obliczymy ze wzoru:

`E=h*c/lambda`

Gdzie c jest prędkością światła, a λ jest długością fali.

Dla λ=0,4 μm:

`E=6,63*10^-34\ J*s\ *(3*10^8\ m/s)/(4*10^-7\ m) = 6,63*10^-34\ J*s\ *0,75*10^(8-(-7))\ 1/s = `

`=6,63*10^-34\ J*s\ 0,75*10^15\ 1/s=4,97*10^(-34+15)\ J = 4,97*10^-19\ J`

Dla λ=0,7 μm:

`E=6,63*10^-34\ J*s\ *(3*10^8\ m/s)/(7*10^-7\ m) = 6,63*10^-34\ J*s\ *0,43*10^(8-(-7))\ 1/s = `

`=6,63*10^-34\ J*s\ 0,43*10^15\ 1/s=2,85*10^(-34+15)\ J = 2,85*10^-19\ J `

Z tego wynika, że energia fotonu w kuchence mikrofalowej jest mniejsza niż energia fotonów światła.

 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie