Po prostu fizyka. Zakres podstawowy (Podręcznik, WSiP)

Dlaczego "puste" krzesło podtrzymuje siedzącego na nim "pustego"... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dlaczego "puste" krzesło podtrzymuje siedzącego na nim "pustego"...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6*
 Zadanie

W naszym świecie, widzianym gołym okiem, możemy wyróżnic tylko dwa rodzaje sił. Są to siły grawitacyjne i elektromagnetyczne. Siły elektromegnetyczne dzielimy na siły magnetyczne i siły elektryczne. Wszystkie inne siły sa wynikiem działania sił elektromagnetycznych i grawitacyjnych.

Na człowieka oraz na krzesło działa siła grawitacji. Można ją opisać przy pomocy prawa powszechnego ciążenia, które mówi, że siła działająca na dwa ciała jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Można to przedstawić wzorem:

`F=G*(m_1*m_2)/r^2`

gdzie m1, m2 sa masami, r jest odległością, G jest stałą grawitacyjną

Mamy tu jednak do czynienia z przypadkiem "pustego" krzesła i "pustego" człowieka. Jednak wiemy, że krzesło i człowiek składa się z atomów, które oddziałują ze sobą. Każdy atom składa się z ładunków. Załóżmy że są to ładunki punktowe o wartościach:

`q_1 \ \ "i"\ \ q_2`

Zapiszmy dla nich powyższe prawo z ładunkami, z ta różnicą, że nie będziemy mieć teraz stałej grawitacyjnej G tylko inny współczynnik proporcjonalności. Oznaczmy go jako k.

`F=k*(q_1*q_2)/r^2`

Działająca siła będzie siłą elektryczną, a prawo ją opisujące nazywamy prawem Coulomba.

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie