Pocisk o masie 3 g... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"`

`"m"=3\ "g"=0,003\ "kg"`

`"v"=800\ "m"/"s"`

`"s"=95\ "cm"=0,95\ "m"`

`"Szukane:"`

`"F"="?"`

`"I SPOSÓB"`

 

Obliczamy czas ze wzoru:

`"v"="a"*"t"\ "/:a"`

`"v"/"a"=(strike"a"*"t")/strike"a"`

`"t"="v"/"a"`

I podstawiamy to do wzoru na drogę:

`"s"=("a"*"t"^2)/=("a"*("v"/"a")^2)/2=(strike"a"*"v"^2/"a"^strike2)/2`

`"s"="v"^2/(2*"a")`

Przekształcamy tak, aby uzyskać wzór na przyspieszenie:

`"s"="v"^2/(2*"a")\ "/"*(2*"a")`

`2*"a"*"s"="v"^2\ "/:(2"*"s")`

`"a"="v"^2/(2*"s")`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"a"=(800\ "m"/"s")^2/(2*0,95\ "m")`

`"a"=336842\ "m"/"s"^2`

Teraz z drugiej zasady dynamiki możemy obliczyć siłę:

`"F"="a"*"m"=336842\ "m"/"s"^2*0,003\ "kg"`

`"F"~~1\ 000\ "N"`

  Odpowiedź: Siła wyrzucająca pocisk z lufy miała wartość około 1 000 N. 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1732

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie