Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Uczniowie demonstrowali falę stojącą na cienkim gumowym wężu. Przy pewnej częstotliwości... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Uczniowie demonstrowali falę stojącą na cienkim gumowym wężu. Przy pewnej częstotliwości...

6.3.5.
 Zadanie

6.3.6.
 Zadanie

6.3.7.
 Zadanie
6.3.8.
 Zadanie
6.3.9.
 Zadanie
6.3.10.
 Zadanie

Wiemy, że ogólne równanie ma postać:

`y(x,t) =2A cos((2pix)/(lambda))sin((2pit)/T)` 

Równanie w naszym przypadku wyrażone w jednostakach układu SI ma postać:

`y(x,t) = 0,15cos((10pix)/6)sin(6pit) ` 

Wyznaczamy zmienne porównując wielkości z podanego równania i równania ogólnego:

`2A=0,15\ \ =>\ \ A=0,075\ m`  

`(2pix)/(lambda)=(10pix)/6\ \ =>\ \ 2/(lambda)=10/6\ \ =>\ \ 10lambda=12\ \ =>\ \ lambda=12/10\ \ =>\ \ lambda=6/5\ m`  

`(2pit)/T = 6pit \ \ =>\ \ 1/T=3\ \ =>\ \ T=1/3\ s ` 

Znając watrość amplitudy, długości fali i okresu obliczamy pozostałe wartości.

`"Częstotliwość"` 

Wiemy, że częstotliwość obliczamy z wzoru:

`f=1/T`        

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=1/(1/3\ s)=3\ 1/s=3\ Hz` 

 

`"Odległość między sąsiednimi węzłami"` 

Wiemy, że wzór na współrzędną, która określa położenie węzłów ma postać:

`x_n=(2n+1)(lambda)/4,\ \ "gdzie"\ \ n=0,1,2,3,...` 

Wówczas odległość między sąsiednimi węzłami będzie spełniać zależność:

`d=x_2-x_1` 

`d=(2*2+1)(lambda)/4 - (2*1+1)(lambda)/4` 

`d=5*(lambda)/4 -3*(lambda)/4` 

`d=(2lambda)/4` 

`d=lambda/2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`d=(6/5\ m)/2=6/10\ m=0,6\ m` 

 

`"Wysokość strzałki"` 

Wysokość strzałki jest dwukrotnością wysokości fali:

`h=2h_f` 

Gdzie:

`h_(f)=2A = 0,15\ m`       

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`h=2*0,15\ m=0,3\ m`