Śpiewak operowy ćwiczy w ciepły wieczór nad brzegiem jeziora. Jego głos rozchodzi się w powietrzu... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Śpiewak operowy ćwiczy w ciepły wieczór nad brzegiem jeziora. Jego głos rozchodzi się w powietrzu...

6.2.4.
 Zadanie

6.2.5.
 Zadanie
6.2.6.
 Zadanie
6.2.7.
 Zadanie

Wypisujemy dane liczbowe podane w zadaniu:

`v_1=343\ m/s`

`v_2=1480\ m/s`

`lambda_1=78\ cm=0,78\ m`

Będziemy korzystać z wzoru na dłogość fali:

`lambda=v*T`

Wiemy, że:

`lambda_1=v_1*T`

Gdzie:

`T=1/f`

Wówczas możemy wyznaczć częstość rozchodzenia się fali:

`lambda_1=v_1*1/f\ \ \ \ |*f`

`f*lambda_1=v_1\ \ \ \ \|:lambda_1`

`f=v_1/lambda_1`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=(343\ m/s)/(0,78\ m) =439,74\ 1/s~~440\ Hz`

 

Dla fali rozchodzącej się w wodzie częstotliwość jest taka sama jak dla fali rozchodzącej się w powietrzu. Dlatego możemy zapisać, że długość fali w wodzie ma postać:

`lambda_2=v_2/f`

`lambda_2=(v_2)/(v_1/(lambda_1))`

`lambda_2=(v_2)/(v_1)*lambda_1`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`lambda_2=(1480\ m/s)/(343\ m/s)*0,78\ m = 4,315*0,78\ m=3,37\ m=337\ cm`

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie