Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W jednym z rogów rynienki ze szkolnego zestawu do badania fal na wodzie uczniowie... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

W jednym z rogów rynienki ze szkolnego zestawu do badania fal na wodzie uczniowie...

6.2.4.
 Zadanie
6.2.5.
 Zadanie
6.2.6.
 Zadanie

6.2.7.
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadniu:

`d=5\ mm=0,005\ m` 

`h=5\ mm=0,005\ m` 

`alpha=45^@`  

 

Zapisujemy prawo załamania fali:

`(sinalpha)/(sinbeta)=v_1/v_2` 

Wiemy, że prędkość fali można obliczyć ze wzoru:

`v=sqrt(gh)` 

Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

`v_1=sqrt(g(h+d))` 

`v_2=sqrt(gh)`  

Oznacza to, że kąt β między kierunkiem rozchodzenia się fali załamanej, a prostopadłą do linii rozgraniczającej głębszą i płytszą wodę w rynience można obliczyć z zależności:

`(sinalpha)/(sinbeta)=(sqrt(g(h+d)))/(sqrt(gh))` 

Wymnażamy na krzyż:

`sinbeta*sqrt(g(h+d))=sinalpha*sqrt(gh)\ \ \ \ |:sqrt(g(h+d)) ` 

`sinbeta=(sqrt(gh))/(sqrt(g(h+d)))*sinalpha ` 

`sinbeta=sqrt((sqrt(gh))/(sqrt(g(h+d))))*sinalpha` 

`sinbeta=sqrt(h/(h+g)) *sinalpha` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`sinbeta=sqrt((5\ mm)/(5\ mm+5\ mm))*sin45^@= sqrt((5\ mm)/(10\ mm))*sqrt2/2= sqrt(1/2)*sqrt2/2=1/sqrt2*sqrt2/2=1/2` 

Odczytujemy wartość kata β w tablic trygonometrycznych:

`sinbeta=1/2\ \ =>\ \ beta=30^@` 

Kąt β między kierunkiem rozchodzenia się fali załamanej, a prostopadłą do linii rozgraniczającej głębszą i płytszą wodę w rynience wynosi:

`beta=30^@`