Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Stacja pogodowa straży przybrzeżnej zarejestrowała na morzu fale, w przypadku... 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Stacja pogodowa straży przybrzeżnej zarejestrowała na morzu fale, w przypadku...

6.1.8.
 Zadanie

6.1.9.
 Zadanie

6.1.10.
 Zadanie
6.1.11.
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`d=1,6\ m`

`lambda=6,8\ m`

`T=4\ s`

 

`a)`

`"Amplituda"`

Jest ona połową pionowej odległości od najwyższego do najniższego punktu fali:

`A=d/2`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`A=(1,6\ m)/2=0,8\ m`

 

`"Częstotliwość"`

Wyraża się za pomocą wzoru:

`f=1/T`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=1/(4\ s)=0,25\ 1/s=0,25\ Hz`

 

`"Prędkość fali"`

Będziemy obliczać z przekształcenia wzoru na długość fali:

`lambda=vT\ \ \ \ |:T`

`v=(lambda)/T`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v=(6,8\ m)/(4\ s) = 1,7\ m/s `

 

`b)`

Ogólne równanie fali ma postać:

`y(x,t)=Asin(omega(t-x/v)+phi)`

Gdzie:

`A=0,8\ m`

`v=1,7\ m`

`phi=0`

`omega=(2pi)/T\ \ =>\ \ omega=(2pi)/(4\ s)=pi/2`

Wówczas równanie ma postać:

`y(x,t)=0,8*sin(pi/2(t-x/(1,7)))`

`y(x,t)=0,8*sin(pi*(t/2-x/(3,4)))`