Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Lód o masie 2 kg podgrzewano... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Lód o masie 2 kg podgrzewano...

Zadanie 18.
 Zadanie

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

 

rownanie matematyczne 

W zadaniu podane mamy, że:

rownanie matematyczne  

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne  

rownanie matematyczne        

Z wykresu możemy odczytać, że:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne    

Ilość ciepła potrzebna do określonego przyrostu temperatury ciała wyraża się wzorem:

rownanie matematyczne 

gdzie Q jest ciepłem oddanym lub pobranym przez ciało o masie m przy zmianie temperatury o ?T, c jest ciepłem właściwym substancji. Ilość ciepła topnienia potrzebnego do przejścia substancji ze stałego stanu skupienia stałego do stanu ciekłego przedstawiamy wzorem:

rownanie matematyczne 

gdzie Lt jest ciepłem topnienia, m jest masą substancji. Ilość ciepła parowania potrzebnego do przejścia substancji ze stanu skupienia ciekłego do stanu skupienia gazowego przedstawiamy wzorem:

rownanie matematyczne 

gdzie Lp jest ciepłem parowania, m jest masą ciała. 

Punkt K

Zauważmy, że lód w punkcie K nie ma wydzielonego ciepła, natomiast w punkcie L ma ciepło QL. Możemy zatem zapisać, że:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

rownanie matematyczne 

Z tego wynika, że:

rownanie matematyczne 

Wówczas punkt K ma współrzędne:

rownanie matematyczne   

Punkt L

Punkt L ma współrzędne:

rownanie matematyczne 

Punkt M

Ciepło jakie pobierze lód przy zmianie stanu skupienia na ciekły będzie miało postać:

rownanie matematyczne 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

rownanie matematyczne 

Wówczas ciepło w punkcie M będzie wynosiło:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Wówczas punkt M ma współrzędne:

rownanie matematyczne 

Punkt N

Ciepło jakie pobierze z otoczenia woda, aby ogrzać się 100oC obliczymy korzystając w wzoru: 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

rownanie matematyczne   

Wówczas otrzymujemy, że ciepło w punkcie N wynosi:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Wówczas punkt N ma współrzędne:

rownanie matematyczne   

Punkt O

Ciepło jakie pobierze woda przy zmianie stanu skupienia na gazowy będzie miało postać:

rownanie matematyczne  

rownanie matematyczne 

Wówczas ciepło w punkcie O będzie wynosiło:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Wówczas punkt O ma współrzędne:

rownanie matematyczne     

 

rownanie matematyczne 

Ciało ma budowę krystaliczną.

 

rownanie matematyczne 

Proces  Nazwa procesu
→ L 3
→ M 1
→ N 4 lub 5
→ O 2

  

rownanie matematyczne 

Wypowiedź ucznia jest B. niepoprawna ponieważ kąt nachylenia wykresu t(Q) 3. zależy od ciepła właściwego substancji.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326710711
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom