Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Przyjmujemy, że stała grawitacyjna oraz przyspieszenie ziemskie odpowiednio wynoszą:

   

  

 

 

W podpunkcie podane mamy, że:

 

 

Na statek będzie działa siła grawitacji i siła odśrodkowa. Siłę grawitacji przedstawiamy wzorem:

 

gdzie G jest stałą grawitacji, m1 i m2 są oddziałującymi ze sobą masami, r jest odległością pomiędzy środkami tych mas. Wówczas siłę grawitacji działającą na rakietę i ziemię przedstawiamy wzorem:

   

Siłę odśrodkową przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie Fod jest siłą odśrodkową działającą na ciało o masie m poruszające się z prędkością liniową po okręgu o promieniu r. Wówczas siła odśrodkowa działająca na rakietę będzie miała postać:

Porównując siły oddziaływania do siebie otrzymujemy zależność, z której wyznaczamy prędkość nadawaną rakiecie przez silniki:

 

Wówczas przyrost prędkości będzie wynosił:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Komentarze