🎓 Podczas misji Apollo 13... - Zadanie Zadanie 2. Misja Apollo 13: Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum - strona 190
Przedmiot:
Fizyka
Wybrana książka:
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum (Zbiór zadań, Nowa Era)
Klasa:
II liceum
Strona 190

Podczas misji Apollo 13...

Zadanie 2. Misja Apollo 13
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Przyjmujemy, że stała grawitacyjna oraz przyspieszenie ziemskie odpowiednio wynoszą:

   

  

 

 

W podpunkcie podane mamy, że:

 

 

Na statek będzie działa siła grawitacji i siła odśrodkowa. Siłę grawitacji przedstawiamy wzorem:

 

gdzie G jest stałą grawitacji, m1 i m2 są oddziałującymi ze sobą masami, r jest odległością pomiędzy środkami tych mas. Wówczas siłę grawitacji działającą na rakietę i ziemię przedstawiamy wzorem:

   

Siłę odśrodkową przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie Fod jest siłą odśrodkową działającą na ciało o masie m poruszające się z prędkością liniową po okręgu o promieniu r. Wówczas siła odśrodkowa działająca na rakietę będzie miała postać:

Porównując siły oddziaływania do siebie otrzymujemy zależność, z której wyznaczamy prędkość nadawaną rakiecie przez silniki:

 

Wówczas przyrost prędkości będzie wynosił:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2015
Autorzy:
Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
ISBN:
9788326710711
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ewelina
27420

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.