Przeczytaj uważnie zamieszczony niżej tekst... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Przeczytaj uważnie zamieszczony niżej tekst...

8.3.16.
 Zadanie

8.3.17.
 Zadanie

8.3.18.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

Zauważmy, że odległości statku od środka Księżyca będą miały postać:

 

  

Na ciało poruszające się po orbicie kołowej działa siła grawitacji, która równoważy siłę odśrodkową. Siłę odśrodkową przedstawiamy za pomocą wzoru:

gdzie Fod jest siłą odśrodkową ciała o masie m poruszającego się po okręgu o promieniu r z prędkością liniową v. W naszym przypadku siła odśrodkowa będzie miała postać:

gdzie v1 jest prędkością statku na orbicie kołowej, r1 jest promieniem orbity kołowej. Siłę grawitacji przedstawiamy wzorem:

gdzie G jest stałą grawitacji, m1 i m2 są oddziałującymi ze sobą masami, r jest odległością pomiędzy środkami tych mas. W naszym przypadku siła grawitacji będzie miała postać:

gdzie MK jest masą Księżyca. Porównajmy te siły i wyznaczmy wartość prędkości z jaką porusza się statek:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

      

Ciało poruszające się po orbicie eliptycznej posiada energię potencjalną i kinetyczną w punktach aposelenium i peryselenium. Potencjałem pola grawitacyjnego V(r) w danym punkcie pola nazywamy iloraz energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie i jego masy:

gdzie V(r) jest potencjałam, Ep jest energia potencjalną, m jest masą ciała umieszczonego w punkcie, w którym badamy potencjał ciała. Z tego wynika, że energia potencjalna będzie miała postać:

Potencjał pola grawitacyjnego V(r) w danym punkcie przedstawiamy za pomocą wzoru:

gdzie G jest stałą grawitacji, V(r) jest potencjałem pola grawitacyjnego pochodzącym od ciała o masie M w odległości r od tego ciał. Z tego wynika, że energię potencjalną możemy przedstawić wzorem:

 

Oznacza to, że energia potencjalna w aposelenium będzie miała postać:

Natomiast w peryselenium będzie miała postać:

Energię kinetyczną ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

gdzie Ek jest energia kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Z tego wynika, że energia kinetyczna ciała w aposelenium będzie miała postać:

Natomiast energia kinetyczna ciała znajdującego się w peryselenium będzie miała postać:

Wówczas z zasady zachowania energii otrzymujemy równanie:

Moment pędu bryły sztywnej przedstawiamy wzorem:

gdzie L jest momentem pędu bryły sztywnej o momencie bezwładności I poruszającej się z prędkością kątową ω. Traktując statek jak bryłę sztywną poruszającą się w dużej odległości od osi obrotu możemy zapisać, że jej moment bezwładności będzie miała postać:

Prędkość kątową w zależności od prędkości liniowej przedstawiamy wzorem:

gdzie ω jest prędkością katową, v jest prędkością liniową, r jest promieniem po jakim porusza się ciało. Wówczas otrzymujemy, że moment pędu możemy przedstawić wzorem:

Wówczas otrzymujemy, że dla statku znajdującego się w aposelenium moment pędu będzie miał postać:

Natomiast dla statku znajdującego się w peryselenium moment pędu będzie miał postać:

Wówczas korzystając z zasady zachowania momentu pędu otrzymujemy, że:

Korzystając z zasady zachowania energii oraz zasady zachowania momenty pędu otrzymalismy dwa równania. Możemy zatem zapisać układ równań, z którego wyznaczymy wartość prędkości statku w aposeleniu i peryselenium:

Z tego wynika, że prędkośc statku w aposelenium wynosi:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

 

 

Wówczas zmiana prędkości będzie wynosiła:

 

   

Oznacza to, że prędkość zmniejszyła się.

 

 

Zauważmy, że odległości statku od środka Księżyca będą miały postać:

 

     

Analogicznie jak w poprzednim podpunkcie wyznaczamy wartość prędkości na orbicie kołowej znajdującej się na wysokości h3:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

Energia kinetyczna i potencjalna statku poruszającego się po orbicie eliptycznej ma postać:

    

Korzystając z zasady zachowania energii i zasady zachowania momentu pędu otrzymujemy, że:

 

 

 

 

Wówczas prędkość statku na orbicie będzie miała postać:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

   

    

       

Zmiana prędkości statku będzie miała postać:

 

  

Oznacza to, że prędkość zmniejszyła się.

 

 

Korzystamy z wzoru na zasieg rzutu poziomego:

 

gdzie z jest zasięgiem rzutu poziomego ciała poruszającego się z prędkością poziomą v rzuconego z wysokości h, na które działa przyspieszenie grawitacyjne g. W naszym przypadku zasieg lotu modułu Orzeł na Księżycu będzie miał postać:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

   

 

DYSKUSJA
opinia do odpowiedzi Przeczytaj uważnie zamieszczony niżej tekst... - Zadanie 8.3.17.: Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony - strona 179
Agnieszka

16 marca 2018
Dziękuję :)
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326710711
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom