Do rurki o kształcie litery U nalano wody o masie... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Do rurki o kształcie litery U nalano wody o masie...

5.1.8.
 Zadanie
5.1.9.
 Zadanie

5.1.10.
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`m=0,25\ kg`

`S=9,86*10^-4\ m^2`

`rho=1000\ (kg)/m^3`

 Wiemy, że działa siła wyporu:

`F_w=rho g V`

Gdzie ρ jest gęstoscia cieczy, g przyspieszeniem ziemskim, a V objetością, którą można obliczyć ze wzoru:

`V=S*2x`

Wówczas otrzymujemy, że:

`F_w=2rhogSx`

Wiemy również, że działa siła sprężystości:

`F_x=-kx `

Gdzie współczynnik k możemy obliczyć ze wzoru na okres drgań:

`T=2pisqrt(m/k)\ \ \ \ |\ "podnosimy do kwadratu"`

`T^2=4pi^2m/k\ \ \ \ |*k`

`kT^2=4pi^2m\ \ \ \ \|T^2`

`k=(4pi^2m)/T^2`

Oznacza to, że siła sprężystości ma postać:

`F_x=-(4pi^2m)/T^2 x`

 

Siła sprężystości równoważy siłę wyporu:

`F_w+F_x=0`

`2rhogSx-(4pi^2m)/T^2 x=0\ \ \ \ |+(4pi^2m)/T^2 x `

`2rhogSx=(4pi^2m)/T^2 x\ \ \ \ |:x`

`2rhogS=(4pi^2m)/(T^2)\ \ \ \ |*T^2`

`T^2 2 rhogS=4pi^2m\ \ \ \ |:2rhogS`

`T^2=(2pi^2m)/(rhogS)\ \ \ \ |\ "pierwiastkujemy"`

`T= pi sqrt((2m)/(rhogS))`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T=3,14*sqrt((2*0,25\ kg)/(1000\ (kg)/m^3 * 9,81\ m/s^2 * 9,86*10^-4\ m^2 )) =3,14*sqrt((0,5\ kg)/(96726,6*10^-4\ (kg)/m^3 m^3/s^2))= `

`=3,14*sqrt((0,5)/(9,67266\ 1/s^2)) = 3,14*sqrt(0,05169\ s^2)=3,14*0,2274\ s=0,7139\ s~~0,7\ s`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-30
dzięki!!!
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie