Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Dziecko wyrzuciło piłkę znad głowy, z wysokości H=1,25 m... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`H=1,25\ m`

`alpha=45^@`

Rysujemy rysunek pomocniczy:

Gdzie:

`v_x=v_0`

Wyznaczamy wartość vy. W tym celu korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

`s=(at^2)/2`

Czas wyznaczamy z wzoru na przyspieszenie:

`a=v/t\ \ =>\ \ t=v/a`

Podstawiamy do wzoru na drogę i otrzymujemy, że:

`s=(a*t^2)/2=(a*(v/a)^2)/2=(a*v^2/a^2)/2=(v^2/a)/2=v^2/(2*a)`

Dla naszego przypadku mamy:

`s=h`

`a=g`

`v=v_y`

Podstawiamy do wzoru na drogę i przekształcamy go, zby uzyskac prędkość.

`h=v_y^2/(2g)\ \ \ \ |*2g`

`2hg=v_y^2\ \ \ \ |\ "pierwiastkujemy obustronnie"`

`v_y=sqrt(2hg)`

 

Teraz przy uzyciu funkcji trygonometrycznych opisujemy zależność prędkości:

`tg alpha=v_y/v_0`

Przekształcamy wzór:

`v_0=v_y/(tg alpha)`

`v_0=(sqrt(2hg))/(tg alpha)`

Podstawiamy dane do wzoru:

`v_0=(sqrt(2*1,25\ m*9,81\ m/s))/(tg45^@)=(sqrt(24,525\ m^2/s^2))/1 =4,95\ m/s`

 

Obliczamy prędkość uderzenia piłki o podłogę. Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa:

`v^2=v_x^2+v_y^2`

`v^2=v_0^2+(sqrt(2hg))^2`

`v^2=((sqrt(2hg))/(tg 45^@))^2+2hg`

`v^2=((sqrt(2hg))/1)^2+2hg`

`v^2=2hg+2hg`

`v^2=4hg`

 

`v=sqrt(4hg)`

Podstawiamy dane do wzoru:

`v=sqrt(4*1,25\ m*9,81\ m/s^2)=sqrt(49,05\ m^2/s^2)=7,004\ m/s~~7\ m/s`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

11 stycznia 2018
to zadanie jest rozwiazane zle, Vo = 5
user profile image
Ewelina

2272

13 stycznia 2018

Dzień dobry,

zadanie jest rozwiązane poprawnie. Jeżeli rozwiązując to zadanie otrzymałeś wynik dla v0 równy 5, to również jest on poprawny. Zauważ, że przybliżają nasz wynik, to całości ró...

user profile image
Magdalena

12 listopada 2017
Dzięki :):)
user profile image
Aleksander

10 października 2017
Dzięki!!!!
user profile image
Ignacy

24 wrzesinia 2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie