Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Załóżmy, że podczas gry w kręgle kula rzucana poziomo... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Załóżmy, że podczas gry w kręgle kula rzucana poziomo...

1.8.1.
 Zadanie
1.8.2.
 Zadanie

1.8.3.
 Zadanie

1.8.4.
 Zadanie

Zasięg obliczamy korzystając z wzoru na zasięg w rzucie poziomym:

`Z=v_0sqrt((2h)/g)` 

Znamy prędkość początkową v0 oraz wysokości h. Podstawiając dane wysokości z tabeli otrzymano:

Wykres zależności zasięgu od wysokości:

Pytamy: ile razy należałoby zwiększyć wysokość, z jakiej rzucana jest kula, aby zasięg rzutu zwiększył się dwa razy?

Oznacza to, że szukamy takiego zasięgu, że:

`Z_1(h_1)=2*Z(h)`

Korzystamy z wzoru na zasięg:

`v_osqrt((2h_1)/g)=2v_0sqrt((2h)/g)\ \ \ \ |:v_0` 

`sqrt((2h_1)/g)=2sqrt((2h)/g)\ \ \ \ |\ "obustronnie podnosimy do kwadratu"` 

`(2h_1)/(g)=4*(2h)/g\ \ \ \ |*g` 

`2h_1=4*2h\ \ \ \ |:2` 

`h_1=4h` 

Oznacza to, że musimy cztery razy zwiększyć wysokość, aby otrzymać dwa razy dłuższy zasięg.