W terenie zabudowanym samochód osobowy jedzie... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`v_1=50\ (km)/h=50*(1000\ m)/(3600\ s)~~13,89\ m/s`

`v_2=96\ (km)/h=96* (1000\ m)/(3600\ s)~~ 26,67\ m/s `

`s=50\ m`

Znamy drogę jaką przebył samochód i możemy ją zapisać jako:

`s=v_1*t+(a*t^2)/2`

Teraz przekształcając powyższy wzór dążymy do tego, aby otrzymać czas:

`s=v_0*t+(a*t^2)/2=v_0*t+((Deltav)/t*t^2)/2=v_0*t+((Deltav)*t)/2=v_0*t+(t*(v-v_0))/2`

`2s=2v_1*t+(v_2-v_1)*t\ =>\ 2s=2v_1*t+v_2*t-v_1*t\ =>\2s=v_1*t+v_2*t\ =>\ 2s=t*(v_1*+v_2)\ =>\ t=(2s)/(v_2+v_1)`

Podstawiamy dane liczbowe od wzoru:

`t=(2* 50\ m)/(26,67\ m/s+13,89\ m/s)=(100\ m)/(40,56\ m/s)=2,47\ s`

Znając czas obliczamy przyspieszenie:

`a=(Deltav)/t\ =>\ a=(Deltav)/((2s)/(v_2+v_1))\ =>\ a=(v_2-v_1)/((2*s)/(v_2+v_1))\ =>\ a=((v_2-v_1)*(v_2+v_1))/(2s)\ =>\ a=(v_2^2-v_1^2)/(2s)`

Podstawiamy dane do wzoru:

`a=((26,67\ m/s)^2-(13,89\ m/s)^2)/(2*50\ m)=( 711,29\ m^2/s^2 - 192,93\ m^2/s^2 )/(100\ m)=(518,36\ m^2/s^2)/(100\ m)=5,1836\ m/s^2~~5,18\ m/s^2`

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie