Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Biegacz pokonał pierwszy odcinek zaplanowanej trasy z prędkością... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Biegacz pokonał pierwszy odcinek zaplanowanej trasy z prędkością...

1.5.12.
 Zadanie
1.5.13.
 Zadanie

1.5.14.
 Zadanie

1.5.15.
 Zadanie

Wypisujemy dane do zadania:

`v_1=2,5\ m/s` 

`v_2=3\ m/s` 

`s_1=s_2` 

Obliczamy średnią wartość prędkości biegacza.

`v=s/t=(s_1+s_2)/(t_1+t_2)=(2*s_2)/(s_1/v_1+s_2/v_2)=(2*v_2*t_2)/(s_2/v_1+s_2/v_2)=(2*v_2*t_2)/((v_2*t_2)/v_1+(v_2*t_2)/v_2)=` 

`=(2*v_2*t_2)/((v_2*t_2)/v_1+t_2)=(2*v_2*t_2)/(t_2*(v_2/v_1+1))=(2*v_2*strike(t_2))/(strike(t_2)*(v_2/v_1+1))=(2*v_2)/(v_2/v_1+1)=(2*v_2)/((v_2+v_1)/(v_1))=(2*v_1*v_2)/(v_1+v_2)`    

Podstawiamy dane do wzoru:

`v=(2*2,5\ m/s*3\ m/s)/(2,5\ m/s+3\ m/s)=(15\ (m/s)^2)/(5,5\ m/s)=2,73\ m/s` 

Porównujemy prędkość z zadaniem 1.5.2.

W obu przypadkach biegacz poruszał się z bardzo przybliżonymi prędkościami (przyjmujemy, że są takie same), w zadaniu 1.5.2. przez tyle samo czasu z prędkością pierwszą co z prędkością drugą. W zadaniu 1.5.14 poruszał się przez taką samą długość drogi. Porównując prędkości średnie wynika, że biegacz z zadania 1.5.2. pokonał trasą szybciej.