Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Samochód osobowy poruszający się ze stałą prędkością... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Samochód osobowy poruszający się ze stałą prędkością...

1.5.8.
 Zadanie

1.5.9.
 Zadanie
1.5.10.
 Zadanie
1.5.11.
 Zadanie

`a)`

Obliczamy czas po jakim motocyklista spotka się z samochodem. Wiemy, że spotkają się po przebyciu tej samej drogi, dlatego możemy zapisać, że:

 

 `v_1=s_1/t`  

`v_2=s_2/t_2=s_2/(t-t_1)`

Czas motocykla jest różnicą czasu po jakim spotka się on z samochodem i czasu minięcia przez motocyklistę znaku drogowego.

`t_1=0,5\ h`

Obliczamy drogę jaką przebędzie samochód i motocykl:

`s_1=v_1*t`

`s_2=v_2*(t-t_1)`

Spotykają sie po przebyciu takiej samej drogi, więc możemy zapisać, że:

`s_1=s_2=s`

`v_1*t=v_2*(t-t_1)`

`v_1*t=v_2*t-v_2*t_1`

`v_1*t-v_2*t=-v_2*t_1`

`v_2*t-v_1*t=v_2*t`

`t*(v_2-v_1)=v_2*t`

`t=(v_2*t)/(v_2-v_1)`

Wiemy, że:

`v_1=70\ (km)/h`

`v_2=140\ (km)/h`

Podstawiamy dane do wzoru: 

`t=(140\ (km)/h*0,5\ h)/(140\ (km)/h-70\ (km)/h)=(70\ (km)/h*h)/(70\ (km)/h)=1\ h`

Teraz obliczamy drogę, jaką przebędą oba pojazdy od chwili minięcia znaku:

`s=70\ (km)/h*1\ h=70\ km`

Orzymaliśmy, że pojazdy spotkają się po jednej godzinie w odległości 70 km od znaku.

 

`b)`

Wykonujemy obliczenia pomocnicze.

Obliczamy po jakim czasie pojazdy dotrą na miejsce. Korzystamy ze wzoru:

`v=s/t\ =>\ t=s/v`

Samochód:

`t_s=s/v_1=(210\ km)/(70\ (km)/h)=3\ h`

Motocykl:

`t_m=t_1+s/v_2=0,5\ h+(210\ km)/(140\ (km)/h)=2\ h`

Powstały wykres to:

  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

24-11-2017
Dzięki za pomoc :)
user profile image
Gość

12-11-2017
Dzięki!!!!
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie