Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Kanał La Manche można przebyć promem lub pociągiem... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`s=34\ km` 

`v_1=160\ (km)/h` 

`1\ "węzeł"=1,852\ (km)/h` 

`v_2=9\ "węzłów"=9*1,852\ (km)/h=16,67\ (km)/h` 

Obliczamy czas w jakim można przebyć kanał La Manche pociągiem:

`v_1=s/t_1\ =>\ t_1=s/v_1` 

`t_1=(34\ km)/(160\ (km)/h)=0,2125\ h=0,2125*60\ min=12,75\ min=12,75*60\ s=765\ s`  

Obliczamy czas w jakim można przebyć kanał La Manche promem:

`v_2=s/t_2\ =>\ t_2=s/v_2` 

`t_2=(34\ km)/(16,67\ (km)/h)=2,04\ h=2,04*3600\ s=7344\ s`