Lufę wyrzutni ustawiono pionowo... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

A. Druga piłka tenisowa poruszała się dwa razy dłużej niż pierwsza. 

Korzystając z wzoru na czasu ruchu w rzucie pionowym otrzymujemy, że:

`t =(2  v_0)/g` 

gdzie t jest czasem ruchu, v0 jest prędkością początkową, g jest przyspieszeniem ziemskim.W zadaniu podane mamy, że:

`g=10\ m/s^2` 

`v_0 = 7\ m/s` 

Wówczas:

`t = (2*7\ m/s)/(10\ m/s^2) = (14\ m/s)/(10\ m/s^2) = 1,4\ s`  

Zauważmy, że czas ruchu zależy od prędkości początkowej, która jest stała dla każdej piłeczki. Oznacza to, że zarówno pierwsza i druga piłka będą miały takie same czasu ruchu.

Zdanie jest FAŁSZYWE.

 

B. Obie piłki tenisowe osiągnęły tę samą maksymalną wysokość.

Wysokość maksymalną w rzucie pionowym przedstawiamy wzorem:

`h_"max" = v_0^2/(2  g)` 

gdzie hmax jest maksymalną wysokością, v0 jest prędkością początkową, g jest przyspieszeniem ziemskim. Obie piłeczki mają taką samą prędkość początkową, czyli również mają takie same wysokości maksymalne. 

Zdanie jest PRAWDZIWE.

 

C. Pierwsza piłka w skutek zderzenia z drugą piłką dwukrotnie osiągnęła maksymalną wysokość.

Czas ruchu pierwszej piłeczki wynosi:

`t = 1,4\ s` 

Wiemy, że piłeczki wyrzucane są co:

`Delta t = 2\ s` 

Z tego wynika, że możemy rozważyć dwa przypadki:

Pierwszy: piłeczki nie spotkają się i nie dojdzie do zderzenia.

Drugi: Piłeczka pierwsza spada idealnie pionowo w dół i znajduje się na piłeczce drugiej. Pęd ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

`p=m*v`

gdzie p jest pędem ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Wówczas pęd wystrzelonej drugiej piłeczki ma postać:

`p_1 = m  v_0` 

Natomiast pęd piłeczek o takiej samej masie po zderzeniu się będzie miał postać:

`p_2 = 2  m  v` 

Korzystając z zasady zachowania pędu wynika, że prędkość piłeczek po zderzeniu będzie wynosiła:

`p_2 = p_1` 

`2  m  v = m  v_0 \ \ \ \ \ \ |:2  m` 

`v = 1/2  v_0` 

Prędkość początkowa piłeczki jest dwa razy mniejsza. Wówczas wysokość maksymalna piłeczki będzie miała postać:

`h_"max2" = v^2/(2  g)` 

`h_"max2" = (1/2 v_0)^2/(2  g)` 

`h_"max2" = 1/4 v_0^2/(2  g)` 

`h_"max2" = 1/4 h_"max"` 

Z tego wynika, że piłeczka wskutek zderzenia się z drugą piłeczką wzniesie się na wysokość o cztery razy mniejszą, niż gdyby nie doszło do zderzenia.

Zdanie jest FAŁSZYWE.

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie