Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Lufę wyrzutni ustawiono pionowo... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

A. Druga piłka tenisowa poruszała się dwa razy dłużej niż pierwsza. 

Korzystając z wzoru na czasu ruchu w rzucie pionowym otrzymujemy, że:

`t =(2  v_0)/g` 

gdzie t jest czasem ruchu, v0 jest prędkością początkową, g jest przyspieszeniem ziemskim.W zadaniu podane mamy, że:

`g=10\ m/s^2` 

`v_0 = 7\ m/s` 

Wówczas:

`t = (2*7\ m/s)/(10\ m/s^2) = (14\ m/s)/(10\ m/s^2) = 1,4\ s`  

Zauważmy, że czas ruchu zależy od prędkości początkowej, która jest stała dla każdej piłeczki. Oznacza to, że zarówno pierwsza i druga piłka będą miały takie same czasu ruchu.

Zdanie jest FAŁSZYWE.

 

B. Obie piłki tenisowe osiągnęły tę samą maksymalną wysokość.

Wysokość maksymalną w rzucie pionowym przedstawiamy wzorem:

`h_"max" = v_0^2/(2  g)` 

gdzie hmax jest maksymalną wysokością, v0 jest prędkością początkową, g jest przyspieszeniem ziemskim. Obie piłeczki mają taką samą prędkość początkową, czyli również mają takie same wysokości maksymalne. 

Zdanie jest PRAWDZIWE.

 

C. Pierwsza piłka w skutek zderzenia z drugą piłką dwukrotnie osiągnęła maksymalną wysokość.

Czas ruchu pierwszej piłeczki wynosi:

`t = 1,4\ s` 

Wiemy, że piłeczki wyrzucane są co:

`Delta t = 2\ s` 

Z tego wynika, że możemy rozważyć dwa przypadki:

Pierwszy: piłeczki nie spotkają się i nie dojdzie do zderzenia.

Drugi: Piłeczka pierwsza spada idealnie pionowo w dół i znajduje się na piłeczce drugiej. Pęd ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

`p=m*v`

gdzie p jest pędem ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Wówczas pęd wystrzelonej drugiej piłeczki ma postać:

`p_1 = m  v_0` 

Natomiast pęd piłeczek o takiej samej masie po zderzeniu się będzie miał postać:

`p_2 = 2  m  v` 

Korzystając z zasady zachowania pędu wynika, że prędkość piłeczek po zderzeniu będzie wynosiła:

`p_2 = p_1` 

`2  m  v = m  v_0 \ \ \ \ \ \ |:2  m` 

`v = 1/2  v_0` 

Prędkość początkowa piłeczki jest dwa razy mniejsza. Wówczas wysokość maksymalna piłeczki będzie miała postać:

`h_"max2" = v^2/(2  g)` 

`h_"max2" = (1/2 v_0)^2/(2  g)` 

`h_"max2" = 1/4 v_0^2/(2  g)` 

`h_"max2" = 1/4 h_"max"` 

Z tego wynika, że piłeczka wskutek zderzenia się z drugą piłeczką wzniesie się na wysokość o cztery razy mniejszą, niż gdyby nie doszło do zderzenia.

Zdanie jest FAŁSZYWE.

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie