Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podczas wykonywania kroku ruch środka masy... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Podczas wykonywania kroku ruch środka masy...

Zadanie 16.1.
 Zadanie

Zadanie 16.2.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w treści dołączonej do zadania:

`m=70\ kg` 

`L= 90\ cm = 0,9\ m` 

`g = 10\ m/s^2` 

Stabilny chód chodziarza, który traktujemy w przybliżeniu jak ruch jednostajny po łuku okręgu zawdzięczamy równoważności siły ciężkości i siły odśrodkowej. Siłę ciężkości przedstawiamy wzorem:

`F_g = m  g` 

gdzie m jest masą, g jest przyspieszeniem ziemskim. Siłę odśrodkową przedstawiamy za pomocą wzoru:

`F_(od) = (m  v^2)/r` 

gdzie m jest masą poruszającą się po okręgu o promieniu r z prędkością v. Dla naszego przypadku siła odśrodkowa przyjmie postać:

`F_(od) = (m  v^2)/L` 

Korzystając z faktu, że siła ciężkości równoważna jest sile odśrodkowej wyznaczmy prędkość z jaką porusza się chodziarz:

`F_(od)=F_g` 

`(m  v^2)/L = m  g \ \ \ \ \ \ |:m` 

`v^2/L = g \ \ \ \ \ \ \ |*L`  

`v^2 = L  g \ \ \ \ \ \ \ |sqrt(\ )` 

`v = sqrt(L  g)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v= sqrt(0,9\ m * 10\ m/s^2) = sqrt(9\ m^2/s^2) = 3\ m/s`