Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 1. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Wykorzystujemy w tym celu równania ruchu:

gdzie v jest prędkością początkową położenia ciało, h to

Komentarze