Kamień został rzucony poziomo z prędkością... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Kamień został rzucony poziomo z prędkością...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

 

Widzimy, że po czasi t=1,2s ciało ma prędkość składową vy, którą mozna opisac wzorem:

`v_y=g*t^2`

gdzie g to przyspieszenie ziemskie.

Wiemy, że zostało wyrzucone z prędkością:

`v_x=5m/s`

Prędkość ciała możemy obliczyć z twierdzenia Pitagorasa:

`v^2=v_x^2+v_y^2`

`v=sqrt(v_x^2+v_y^2)`

`v=sqrt(v_x^2+g*t^2)`

Podstawiamy dane do wzoru:

`v=sqrt((5\ m)^2+(9,81\ m/s)^2*(1,2\ s)^2)=sqrt(163,58\ m^2 )=12,79\ m~~12,8\ m `

Szukamy kąta, jaki tworzy z poziomem.

Widać z rysunku, że:

`(v_x)/v=cosalpha`

`cosalpha=(5\ m/s)/(12,8\ m/s)=0,390625`

Teraz wyszukujemy w tablicach trygonometrycznych, dla jakiego kąta spełniona jest taka zależnośc i otrzymujemy: 

`alpha~~67^@`

     

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie