Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Zbiór zadań, Nowa Era)

Na jakiej wysokości nad powierzchnią... 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

`R=6380km=6380000m `

`T=24h=86400s ` 

`g=10m/s^2 `

Szukane:

`h=? `

Rozwiązanie:

Na układ złożony z planety o masie `M` oraz satelity o masie `m` , która krąży po orbicie o promieniu `R+h` działają dwie siły:

Siła wzajemnego przyciągania się obu ciał, wyrażona wzorem

`F=G(M*m)/(R+h)^2 `

A także siła dośrodkowa, powodująca poruszanie się satelity po orbicie, wyrażona wzorem

`F_d=(mV^2)/(R+h)` , gdzie `V=(2pi(R+h))/T` , a więc `F_d=(m((2pi(R+h))/T)^2)/(R+h)`

Siły te się równoważą

`F=F_d`

Dzięki porównaniu tych sił jesteśmy w stanie wyznaczyć wysokość `h`  na jakiej znajduje się satelita

`G(M*m)/(R+h)^2=(m((2pi(R+h))/T)^2)/(R+h) `    skracamy przez `m` i mnożymy przez `(R+h)`  

` (GM)/(R+h)=((2pi(R+h))/T)^2` 

`(GM)/(R+h)=(4pi^2(R+h)^2)/T^2`   mnożymy przez `(R+h)` 

`GM=(4pi^2(R+h)^3)/T^2`   mnożymy przez `T^2`  i dzielimy przez `4pi^2`

`(GMT^2)/(4pi^2)=(R+h)^3 ` 

`root(3)((GMT^2)/(4pi^2))=R+h`    odejmujemy obustronnie `R` 

`h=root(3)((GMT^2)/(4pi^2))-R` 

Korzystając z zależnośći:

`g=(G(M*m)/R^2)/m=(GM)/R^2 ` 

`GM=g*R^2 ` 

Wstawiamy do powyższego wzoru

`h=root(3)((gR^2T^2)/(4pi^2))-R `

Podstawiamy dane liczbowe i wyliczamy wysokość `h` na jakiej znajduje się satelita

`h=root(3)((10m/s^2*(6380000m)^2*(86400s)^2)/(4*(3,14)^2))-6380000m` 

`h=root(3)(7,70*10^(22)m^3)-6380000m=42551661m-6380000m=36171661m~~36172km` 

Odpowiedź: Satelita znajduje się na wysokości około 36172 km nad powierzchnią Ziemi

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21041

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie