Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Oblicz energię, która.... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

 `^12_6C `

`m_C=1kg `

`m_"protonu"=1,6726*10^(-27)\ kg `

`m_"neutronu"=1,6749*10^(-27)\ kg `

`c=3*10^8\ m/s `

Obliczamy łączną masę sześciu protonów i sześciu neutronów

`6*m_"protonu"+6*m_"neutronu"=6*1,6726*10^(-27)\ kg+6*1,6749*10^(-27)\ kg=2,0085*10^(-26)\ kg `

Obliczamy deficyt masy

`Deltam=6*m_"protonu"+6*m_"neutronu"-m_"jądra węgla" `

`Delatm=2,0085*10^(-26)\ kg-19,9210*10^(-27)\ kg=1,64*10^(-28)\ kg `

Aby obliczyć energię wiązania jądra węgla posłużymy się wzorem

`E=mc^2 `

`E=1,64*10^(-28)\ kg*(3*10^8m/s)^2=1,476*10^(-11)\ J `

Obliczona energia powstaje w wyniku syntezy jednego atomu. Musimy obliczyć jaka energia powstanie w wyniku utworzenia 1kg węgla. W tym celu:

Obliczamy ile atomów węgla znajduje się w 1 kg 

`6,022*10^23\ at\ -\ 0,012\ kg `

`\ \ \ \ \ \ x\ \ \ \ \ \ \ \ \ -\ 1\ kg `

`x=(6,022*10^23\ at\ *1kg)\(0,012kg)=5,018*10^25 at `

Liczbę atomów mnożymy przez energię, którą otrzymujemy dla jednego atomu:

`E_c=n*E `

`E_c=5,018*10^25*1,476*10^(-11)J=7,4*10^14J `

Odpowiedź: Wydzieli się `7,4*10^14J` energii

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Diana

08-12-2017
Dzięki!
user profile image
Maks

21-11-2017
Dzięki!!!
Informacje
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10209

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie