Wyobraź sobie elektron... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Przejście z orbity 4 na orbitę 1 możliwe jest na cztery sposoby (przedstawione na rysunku):

`4->1`    - emisja jednego fotonu

`4->2->1`    - emisja dwóch fotonów

`4->3->1`    - emisja dwóch fotonów

`4->3->2->1`   - emisja trzech fotonów

Obliczymy energię na każdej z orbit

 

`E_1=-13,6eV `

 

`E_2=-(13,6eV)/(2^2)=-(13,6eV)/4=-3,4eV `

`E_3=-(13,6eV)/(3^2)=-(13,6eV)/9=-1,51eV `

`E_4=-(13,6eV)/(4^2)=-(13,6eV)/(16)=-0,85eV `

Następnie obliczymy energię fotonów emitowanych podczas każdego przejścia, co pozwoli nam obliczyć długość fali oraz barwę(rodzaj) promieniowania emitowanego przez ten foton

Przypadek 1

 

`4->1 `

`DeltaE=E_4-E_1=-0,85eV-(-13,6eV)=-0,85eV+13,6eV=12,75eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(12,75eV)=9,74*10^(-8)m=97,4nm `

Jest to ultrafiolet

 

Przypadek 2

 

`4->2->1 `

 

`4->2 `

`DeltaE=E_4-E_2=-0,85eV-(-3,4eV)=-0,85eV+3,4eV=2,55eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(2,55eV)=4,87*10^(-7)m=487nm `

Jest to światło niebieskie

 

`2->1 `

`DeltaE=E_2-E_1=-3,4eV-(-13,6eV)=-3,4eV+13,6eV=10,2eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(10,2eV)=1,22*10^(-7)m=122nm `

Jest to ultrafiolet

 

Przypadek 3

 

`4->3->1 `

`4->3 `

`DeltaE=E_4-E_3=-0,85eV-(-1,51eV)=-0,85eV+1,51eV=0,66eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(0,66eV)=1,881*10^(-6)m=1881nm `

Jest to podczerwień

 

`3->1 `

`DeltaE=E_3-E_1=-1,51eV-(-13,6eV)=-1,51eV+13,6eV=12,09eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(12,09eV)=1,03*10^(-7)m=103nm `

Jest to ultrafiolet

 

Przypadek 4

 

`4->3->2->1 `

`4->3 `

`DeltaE=E_4-E_3=-0,85eV-(-1,51eV)=-0,85eV+1,51eV=0,66eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(0,66eV)=1,881*10^(-6)m=1881nm `

Jest to podczerwień

 

`3->2 `

`DeltaE=E_3-E_2=-1,51eV-(-3,4eV)=-1,51eV+3,4eV=1,89eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(1,89eV)=6,57*10^(-7)m=657nm `

Jest to światło czerwone

 

`2->1 `

`DeltaE=E_2-E_1=-3,4eV-(-13,6eV)=-3,4eV+13,6eV=10,2eV `

`lambda=(hc)/E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(10,2eV)=1,22*10^(-7)m=122nm `

Jest to ultrafiolet

DYSKUSJA
Informacje
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4696

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie