Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podaj wielkość, jaką wskaże... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

a) 

Obliczamy masę ciężarka

`m=V*rho `

`m=10cm^3*11g/(cm^3)=110g=0,11kg `

Następnie obliczamy siłę ciężkości

`F_c=m*g `

`F_c=0,11kg*10N/(kg)=1,1N `

Następnie należy obliczyć siłę wyporu wody. Będzie ona równa ciężarowi wypartej wody. Wypartej wody będzie tyle, jaką objętość ma zanurzony w nim przedmiot - w tym wypadku 10cm3

Obliczamy więc masę wypartej wody

`m=10cm^3*1g/(cm^3)=10g=0,01kg `

Następnie obliczamy ciężar tej wody

`F_"wyp"=m*g `

`F_"wyp"=0,01kg*10N/(kg)=0,1N `

Siłomierz wskaże wypadkową obu sił, którą obliczymy ze wzoru

`F_w=F_c-F_"wyp" `

`F_w=1,1N-0,1N=1N `

Odpowiedź: Siłomierz wskaże wartość 1N

b)

Obliczamy siłę ciężkości śrubki

`F_c=m*g `

`F_c=0,01kg*10N/(kg)=0,1N `

Następnie obliczamy objętość, jaką ma śrubka. Wartość ta będzie równa objętości wypartej wody

`rho=7,8g/(cm^3) `

`m=10g `

`V=m/rho `

`V=(10g)/(7,8g/(cm^3))=1,28cm^3 `

Obliczamy masę wypartej wody

`m=V*rho `

`m=1,28cm^3*1g/(cm^3)=1,28g=0,00128kg `

Oraz siłę wyporu

`F_"wyp"=m*g `

`F_"wyp"=0,00128kg*10N/(kg)=0,0128N `

Siłomierz wskaże wypadkową obu sił, którą obliczymy ze wzoru

`F_w=F_c-F_"wyp" `

`F_w=0,1N-0,0128N=0,0872N=87,2mN `

Odpowiedź: Siłomierz wskaże wartość 87,2mN