Wpisz odpowiednie liczby... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 3 Klasa
 3. Edukacja wczesnoszkolna

Najpierw obliczamy wynik działania po lewej stronie:

Wynik działania po prawej stronie ma być większy. Jednym ze składników działania jest liczba 35, więc drugi składnik musi być większy niż 61. Zapisujemy jakąkolwiek liczbę większą niż 61:

 

Najpierw obliczamy wynik działania po lewej stronie:

Wynik działania po prawej stronie ma być mniejszy. Jednym ze składników działania jest liczba 48, czyli o 1 większa niż 47. To znaczy, że brakująca liczba musi być mniejsza niż 31. Zapisujemy jakąkolwiek liczbę mniejszą niż 31:

 

Najpierw obliczamy wynik działania po lewej stronie:

Wynik po prawej stronie ma być mniejszy. Odjemna wynosi 69. To znaczy, że odjemnik musi być większy niż 33, żeby różnica była mniejsza niż po lewej stronie:

 

Najpierw obliczamy wynik działania po prawej stronie:

Wynik po lewej stronie ma być mniejszy. Odjemna wynosi 86. To znaczy, że odjemnik musi być większy niż 42, żeby różnica była mniejsza niż po prawej stronie:

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Krysytna Bielenicka, Maria Bura
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326726668
Autor rozwiązania
user profile

Ola

15762

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom