W zastępie druha Jacka jest... 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 3 Klasa
 3. Edukacja wczesnoszkolna

W zastępie druha Jacka jest...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wszystkich druhów było 20. We wtorek nie było jednak wszystkich. Skoro zawsze jeden zuch zostawał sam podczas podziału na grupy dwuosobowe lub trzyosobowe, to zuchów tego dnia musiało być 19, 13 lub 7.

Jeżeli było 19 zuchów to wówczas podczas podziału na dwuosobowe grupy mamy 9 grup, czyli:

A więc jedna zostaje bez pary. 

Podobnie podczas podziału na grupy trzyosobowe mamy 6 grup, czyli:

A więc znowu jedna zostaje bez pary.

Jeżeli było 13 zuchów, wówczas podczas podziału na dwuosobowe grupy mamy 6 grup, a więc:

 

A więc jedna zostaje bez pary. Podobnie podczas podziału na grupy trzyosobowe mamy 4 grupy, a więc:

Na koniec rozważamy sytuację, gdyby zuchów było 7. Wówczas dwuosobowych grup było 3, więc:

     

A grup trzyosobowych były 2:

 

Odpowiedź: Tego dnia było obecnych 19, 13 lub 7 osób.   

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Krysytna Bielenicka, Maria Bura
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326726668
Autor rozwiązania
user profile

Ola

14922

Nauczyciel

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (NWD)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom