Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Egzamin maturalny Chemia. Poziom rozszerzony 2016, Arkusz

Informacja do zadań 29.–30.
Aldehyd cynamonowy to związek o wzorze:  

Aldehyd ten występuje w przyrodzie w konfiguracji trans. 

 

Treść 

W celu zbadania właściwości aldehydu cynamonowego wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku. 

Porównaj przebieg reakcji w obu probówkach. Dokończ poniższe zdania – wybierz i podkreśl właściwe opisy spostrzeżeń spośród podanych w nawiasach.

1. Po dodaniu odczynnika do probówki I zaobserwowano, że roztwór bromu (uległ odbarwieniu / zabarwił się na fioletowo / nie zmienił zabarwienia).

2. W probówce II w wyniku ogrzewania zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) z aldehydem cynamonowym powstał (szafirowy roztwór / ceglasty osad / różowy roztwór). 

 


Rozwiązanie 

1. Po dodaniu odczynnika do probówki I zaobserwowano, że roztwór bromu

Komentarze