Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej. (Zbiór zadań, Nowa Era )

W 300 g wody rozpuszczono... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Dane

`m_w = 300\ "g"` 

`C_p = 2%`

Szukane

`m_(hydratu) = ?`

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę substancji zawartą w 2-procentowym roztworze:

`m_s=(Cp*m_r)/(100%)`

Wiemy, że masa roztworu równa jest sumie mas wody oraz substancji:

`m_r=m_s+m_w`

`m_s=(Cp*(m_s+m_w))/(100%)`

Podstawiamy dane liczbowe:

`m_s=(2%*(m_s+300\ "g"))/(100%)\ \ |\ \ *100%` 

`100m_s=2m_s+600\ "g"\ \ |\ \ -2m_s` 

`98m_s=600\ "g"\ \ |\ \ :98` 

`m_s=6,12\ "g"` 

W roztworze powinno znajdować się 6,12 g soli. Sól ta występuje jednak tylko w postaci hydratu. Obliczmy więc w jakiej masie hydratu znajdzie się taka masa soli. W tym celu musimy wyznaczyć masę cząsteczkową hydratu i soli bezwodnej

Masa cząsteczkowa hydratu wynosi  

`m_(BaI_2*2H_2O) = 137u + 2*127u + 2*(2*1u+16u) = 427\ "u"` 

Masa cząsteczkowa BaI2 wynosi : 

`m_(BaI_2) = 137u + 2*127u = 391u`

Ilość gramów hydratu konieczne jest by w roztworze znajdowało się 50g substancji oblicza się z proporcji : 

`427\ "u"\ "BaI"_2 *2\ "H"_2"O"\ \ -\ \ 391\ "u"\ "BaI"_2`  

`"x"\ "g"\ "BaI"_2*2"H"_2"O"\ \ -\ \ 6,12\ "g"\ "BaI"_2` 

Czyli : 

`(427\ "u")/x = (391\ "u")/(6,12\ "g")` 

`x = (427\ "u"*6,12\ "g")/(391\ "u")` 

`x = 6,68\ "g"`   

Odpowiedź: Do przygotowania roztworu konieczne jest użycie 6,68 g BaI2.2H2O.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

5191

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie