Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej., Zbiór zadań

Dane

 

 

Szukane

Rozwiązanie

Masa cząsteczkowa hydratu wynosi : 

 

Masa cząsteczkowa CaCl2 wynosi : 

 

Ilość gramów CaCl2 znajdująca się w 50 g hydratu oblicza się z proporcji :  

 

 

Czyli : 

 

 

 

 

Obliczamy stężenie procentowe korzystając z wzoru:

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu będzie wynosiło 5,63%.

Komentarze