Świat chemii 7 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP )

Do 150 g nasyconego... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Chemia

Do 150 g nasyconego...

11
 Zadanie

12
 Zadanie

Dane: 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Szukane: 

rownanie matematyczne 

Rozwiązanie: 

Z wykresu rozpuszczalności substancji odczytujemy rozpuszczalność chlorku potasu  w temperaturze 20oC, wynosi:    

R1=36 g/100 g wody 

czyli 36 g substancji nasyca 100 g wody (rozpuszczalnika)

Zatem masa roztworu wynosi:

rownanie matematyczne  

rownanie matematyczne 

Z definicji rozpuszczalności jeśli 36 g substancji tworzy 136 g nasyconego roztworu, to x g substancji tworzy 150 g nasyconego roztworu: 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne      

Obliczamy masę substancji rozpuszczonej znajdującej się w roztworze 2: 

Z definicji stężenia procentowego jeśli w 100 g znajduje się 12 g substancji, to x g substancji znajduje się w 150 g roztworu: 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne  

Jeśli mieszamy roztwory tej samej substancji o różnych stężeniach to: 

- masa otrzymanego roztworu jest sumą mas zmieszanych ze sobą roztworów 

- masa substancji rozpuszczonej w otrzymanym roztworze to suma mas substancji rozpuszczonych w zmieszanych roztworach 

Masa roztworu 3 po zmieszaniu roztworu 1 i 2: 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Masa substancji w zmieszanym roztworze: 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne     

Stężenie procentowe otrzymanego roztworu obliczamy z poniższego wzoru: 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne  

rownanie matematyczne    

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 19,32%.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom